Kotłownie kontenerowe na paliwa stałe

Kotłownie kontenerowe na biomasę i inne paliwa stałe

Kotłownie kontenerowe na paliwa stałe

Oferujemy kotłownie kontenerowe na paliwa stałe, wyposażone w kotły CO lub piece nadmuchowe gorącego powietrza. Sprzedaż kotłowni kontenerowych Płomex-pol lub wynajem kotłowni kontenerowych pod numerem kontaktowym +48 504 465 955 lub email biuro@plomex-pol.pl.

Kotłownia kontenerowa na biomasę

Coraz ostrzejsze przepisy środowiskowe determinują stosowanie bardziej ekologicznych nośników energii. Największy potencjał drzemie w biomasie, która jest już standardowo wykorzystywana chociażby w elektrowniach (gdzie miesza się ją ze zwykłym węglem). Jest to dostateczny dowód na to, że kotłownie na biomasę spokojnie mogą obsługiwać przemysł i zaspokajać potrzeby energetyczne nawet wielkich zakładów produkcyjnych. Każda kotłownia wyposażona jest w system magazynowania i zaopatrywania kotła w paliwo, sterowany automatycznie palnik, wymiennik, pełną automatykę ze sterowaniem, niezbędne pompy i zawory oraz systemy odprowadzania spalin.

Kotłownie kontenerowe na pellet

Kotłownie kontenerowe na pellet stanowią alternatywę dla projektowania i wykonania wbudowanych kotłowni gazowych, olejowych lub węglowych oraz modernizacji istniejących obiektów wolnostojących kotłowni osiedlowych. Dzięki zastosowaniu paliwa odnawialnego nasze kotłownie nie powodują zwiększenia ilości szkodliwych gazów cieplarnianych w atmosferze (emitowany dwutlenek węgla absorbowany jest przez drzewa, które są następnie surowcem do produkcji pelletu), a minimalne ilości odpadów w postaci popiołu nie są szkodliwe dla środowiska, mogąc stanowić nawóz dla roślin.

Podstawowe zalety budowy kotłowni kontenerowych w stosunku do tradycyjnych, wolnostojących kotłowni:

  • rezygnacja z kosztownych prac adaptacyjnych i remontowych istniejących, dużych kotłowni, opalanych węglem lub miałem węglowym;
  • możliwość przybliżenia źródła ciepła do odbiorcy, zmniejszająca koszty remontów rozległych sieci ciepłowniczych, minimalizująca straty przesyłu;
  • możliwość dokonania podziału dużego obiektu kotłowni na mniejsze kotłownie lokalne, o wymaganej mocy cieplnej dla wydzielonych obiektów oraz ich najkorzystniejsze zlokalizowanie pod
  • względem przesyłu ciepła i przyłączenia do mediów zewnętrznych.

Zalety budowy kotłowni kontenerowych w stosunku do kotłowni wbudowanych:

  • możliwość zasilania w energię cieplną obiektów nie posiadających pomieszczeń spełniających wymogi przepisów dla kotłowni wbudowanych;
  • rezygnacja z często kosztownych prac adaptacyjnych pomieszczeń kotłowni;
  • lokalizacja kotłowni w najkorzystniejszym miejscu w stosunku do zasilanych obiektów;
  • łatwa możliwość rozbudowy poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Jakie są korzyści z przejścia na „zielone paliwo” z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Rozsądny koszt modernizacji kotłowni

 
W momencie, gdy z jakichś powodów przedsiębiorstwo decyduje się zmodernizować aktualną kotłownię, naturalnym wyborem powinno być zainwestowanie w kocioł na biomasę. Zwłaszcza, jeśli zakład nie ma dostępu do sieci gazowniczej i do tej pory korzystał z kotła węglowego. Koszty takiej modernizacji, choć oczywiście niemałe, są zbliżone do tych, jakie trzeba byłoby ponieść decydując się na zakup kotła węglowego spełniającego normę piątej klasy.
 

Budowę kotłowni na biomasę oczywiście należy powierzyć specjalistycznej firmie, która kompleksowo zajmie się całym przedsięwzięciem. Po jej stronie powinno leżeć wykonanie projektu kotłowni, dobranie i wyprodukowanie odpowiedniego urządzenia grzewczego, a także spięcie instalacji i objęcie jej serwisem. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy, który ma pewność, że nowa kotłownia będzie od początku zaspokajać potrzeby energetyczne zakładu.

Powyższe argumenty trafiają do coraz większej grupy przedsiębiorców, o czym świadczy rosnąca popularność kotłowni na biomasę. Stanowią one znakomitą alternatywę dla instalacji węglowych, znacząco przewyższając je pod względem komfortu obsługi.