Kotłownie kontenerowe na paliwa stałe

Kotłownie kontenerowe na biomasę i inne paliwa stałe

Kotłownie kontenerowe na paliwa stałe

Oferujemy kotłownie kontenerowe na paliwa stałe, wyposażone w kotły CO lub piece nadmuchowe gorącego powietrza. Sprzedaż kotłowni kontenerowych Płomex-pol lub wynajem kotłowni kontenerowych pod numerem kontaktowym +48 504 465 955 lub email [email protected].

Kotłownia na biomasę

Coraz ostrzejsze przepisy środowiskowe determinują stosowanie bardziej ekologicznych nośników energii. Największy potencjał drzemie w biomasie, która jest już standardowo wykorzystywana chociażby w elektrowniach (gdzie miesza się ją ze zwykłym węglem). Jest to dostateczny dowód na to, że kotłownie na biomasę spokojnie mogą obsługiwać przemysł i zaspokajać potrzeby energetyczne nawet wielkich zakładów produkcyjnych.

Jakie są korzyści z przejścia na „zielone paliwo” z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Kotłownia na biomasę cz. 1 – WATY Z DREWNA

Waty z drewna

Wzrost zainteresowania urządzeniami do spalania biomasy połączony jest z jednoczesnym kształtowaniem się rynku paliw odnawialnych, tj. zrębki i pelletu drzewnego. Oferowane urządzenia nie są jednak prostymi zamiennikami kotłów gazowych lub olejowych.

Zrębka drewniana opałowa dedykowana do kotłów ciepłowniczych

Biopaliwa stałe

Poprzedni artykuł poświęcony był ogólnej analizie różnic pomiędzy kotłownią tradycyjną a kotłownią na biopaliwa stałe. Ten artykuł jest kontynuacją tematyki związanej ze spalaniem biopaliw stałych i poświęcony jest klasyfikacji biopaIiw oraz charakterystyce pelletu drzewnego.

Zrębka drzewna

Jakości zrębki

Zrębka drzewna należy do grupy biopaliw stałych pochodzenia drzewnego i może być wytwarzana z litego drewna lub odpadów drzewnych z przemysłu związanego z przeróbką drewna, takich jak: tartaki, zakłady meblarskie, wytwórnie podłóg, parkietów lub paneli drewnianych.

kocioł wodny ze zbiornikiem będącym buforem ciepła

Automat na pellet

Obserwowany obecnie stały wzrost cen tradycyjnych nośników energii w postaci gazu ziemnego, gazu płynnego (LPG), oleju napędowego, węgla kamiennego, energii elektrycznej zmusza do poszukiwania tańszych paliw. Jednym z nich jest pellet.

Kotłownia na biomasę cz. 6 – PELLET NA ŚLIMAKU

Magazyn na pellet

Pellet jest paliwem stałym w formie sypkiej, charakteryzującym się naturalnym kątem zsypu. Do transportu pelletu wykorzystuje się specjalistyczne systemy zasilania kotłów. Przyjęty system zasilania uzależniony jest od możliwości magazynowania paliwa.

Kotłownia na biomasę cz. 6 – PELLET NA ŚLIMAKU

Pellet na ślimaku

Producenci kotłów oferują coraz to bardziej wyrafinowane urządzenia do ekologicznego spalania biomasy, która jest jednocześnie na coraz szerszą skalę wykorzystywana do produkcji ciepła. Małe kotły ogrzewają domy, a duże dostarczają ciepła technologicznego.

Kotłownia na biomasę cz.7 – JAKOŚĆ PALIWA

Jakość paliwa

Palnik kotła na pellet, dzięki swej skomplikowanej konstrukcji, umożliwia prowadzenie spalania z wysoką sprawnością w szerokim zakresie mocy w sposób płynny. Aby jednak mógł pracować zgodnie z oczekiwaniami, dostarczane paliwo musi być odpowiedniej jakości.

Kotłownia na biomasę cz.7 – JAKOŚĆ PALIWA

Sondowanie

Porównanie systemów spalania biopaliw w postaci rozdrobnionej do tradycyjnych kotłowni gazowych lub olejowych. Zasadnicza różnica polega wykorzystywanym paliwie, co z kolei generuje różnice w konstrukcji samego urządzenia oraz ścieżce paliwowej.

Kotłownia na biomasę drzewną

 

Rozsądny koszt modernizacji kotłowni

W momencie, gdy z jakichś powodów przedsiębiorstwo decyduje się zmodernizować aktualną kotłownię, naturalnym wyborem powinno być zainwestowanie w kocioł na biomasę. Zwłaszcza, jeśli zakład nie ma dostępu do sieci gazowniczej i do tej pory korzystał z kotła węglowego. Koszty takiej modernizacji, choć oczywiście niemałe, są zbliżone do tych, jakie trzeba byłoby ponieść decydując się na zakup kotła węglowego spełniającego normę piątej klasy.

Budowę kotłowni na biomasę oczywiście należy powierzyć specjalistycznej firmie, która kompleksowo zajmie się całym przedsięwzięciem. Po jej stronie powinno leżeć wykonanie projektu kotłowni, dobranie i wyprodukowanie odpowiedniego urządzenia grzewczego, a także spięcie instalacji i objęcie jej serwisem. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy, który ma pewność, że nowa kotłownia będzie od początku zaspokajać potrzeby energetyczne zakładu.

Powyższe argumenty trafiają do coraz większej grupy przedsiębiorców, o czym świadczy rosnąca popularność kotłowni na biomasę. Stanowią one znakomitą alternatywę dla instalacji węglowych, znacząco przewyższając je pod względem komfortu obsługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: