Kocioł, a piec - słownik pojęć

Kocioł, a piec - słownik pojęć

W ogrzewaniu sporo jest tajemniczych słów i skrótów, których nowicjusz nie rozumie. Poniżej zebrane są najważniejsze z nich, niekiedy wraz z odniesieniami do szerszych wyjaśnień.

Pojęcia

 • kocioł - urządzenie ogrzewające wodę (nie mylić z piecem, który grzeje powietrze), dzięki czemu ciepło może być przenoszone na większe odległości. W kotłowni - jak sama nazwa wskazuje - stoi kocioł, nie piec.
 • piec - urządzenie ogrzewające powietrze (nie mylić z kotłem, który grzeje wodę) - zwykle ogrzewa tylko pomieszczenie, w którym stoi.
 • odgazowanie - początkowy etap spalania węgla polegający na odparowaniu zawartych w nim lotnych węglowodorów (smoły). Objawia się dymieniem, jeśli warunki otoczenia nie sprzyjają, by nastąpił zapłon tych gazów (chłodno - poniżej 400st.C, brak tlenu).
 • wymiennik ciepła - urządzenie przenoszące ciepło między dwoma jego nośnikami. W przypadku kotłów mamy wymiennik powietrze-woda: ciepło odbierane jest od gorących spalin oraz żaru na ruszcie i przez ścian przekazywane wodzie w instalacji grzewczej.
 • wymiennik konwekcyjny - część kotła, która odbiera ciepło tylko od przepływających spalin. Może być umiejscowiony nad rusztem (wymiennik poziomy) lub z tyłu kotła (wymiennik pionowy).
 • zgazowanie - końcowy etap spalania węgla polegający na spalaniu części stałych węgla, czyli koksu.
 • kierownica powietrza wtórnego (KPW) - wynalazek poprawiający czystość spalania w kotle górnego spalania, zapobiegający wybuchom, ułatwiający rozpalanie.
 • powietrze główne (PG) - inna nazwa powietrza pierwotnego.
 • powietrze pierwotne (PP) - główna dawka powietrza, dzięki której możliwe jest spalanie w kotle. Zwykle podawane przez klapkę w dolnych drzwiczkach kotła lub przez dmuchawę umiejscowioną na tychże drzwiczkach, na bocznej ścianie kotła lub na górze.
 • powietrze wtórne (PW) - powietrze podawane dodatkowo w miejsce w kotle, w którym występują płomienie. Umożliwia lepsze dopalenie paliwa, a więc ograniczenie dymienia. Podawane jest klapką bądź rozetą w drzwiach zasypowych (w kotłach górnego spalania)
 • regulator ciągu kominowego (RCK) - urządzenie utrzymujące ciąg kominowy na stałym poziomie niezależnie od pogody, podmuchów wiatru, stopnia wygrzania komina itd.
Elementy najprostszego kotła zasypowego

Elementy najprostszego kotła zasypowego