Nagrzewnice i generatory gorącego powietrza

Nagrzewnice powietrza

Firma Płomex-pol oferuje kompletny asortyment rozwiązań dla ogrzewania powietrza zarówno w dużych jak i małych budynkach przemysłowych.

Nagrzewnice do ogrzewania powietrza opalane gazem lub cieczowe

Zasada:

Ogrzewanie dokonuje się poprzez recylkulację otaczającego powietrza w swobodnych, kierunkowych, wydmuchowych głowicach lub przez zastosowanie specjalnie zaprojektowanych przewodów dystrybucyjnych. Możliwe jest zastosowanie latem aparatury tylko z wentylatorem do cyrkulacji otaczającego powietrza.

Zakres przepływu powietrza:

- Nagrzewnice powietrza opalane gazem: od 1.000 do 8.750 m3/h

- Cieczowe nagrzewnice powietrza: od 900 do 12.550 m3/h

 

Aparaty i nagrzewnice do przygotowywania powietrza

Zasada: 

Powietrze przepuszczane przez stację centralną jest filtrowane, podgrzewane i rozprowadzane w budynku albo przez bezpośredni nadmuch, lub za pomocą sieci dystrybucyjnej przewodów klimatyzacyjnych.

Zakres przepływu powietrza: od 6.000 do 140.000 m3/h

 

Generatory goracego powietrza

Zasada:  Otaczające powietrze jest zasysane przez wymienniki ciepła jako wtórny przepływ i wydmuchiwane jako ciepłe powietrze do pomieszczenia, które ma być ogrzane, albo przez specjalne głowice wydmuchowe i kratki, lub przez sieć kanałów dystrybucyjnych, jeśli jest to wymagane dla ogrzewanego pomieszczenia.

Zakres przepływu powietrza: od 2.800 do 45.000 m3/h

Kotły na gorącą wodę

Charakterystyczne: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na zdjęcie poniżej.

Zakres: od 105 do 4.150 kW, i od 3.488 do 17.000 kW

---

Nagrzewnice powietrza procesowego

Firma Płomex-pol oferuje produkty oraz związane z nimi usługi jakie są potrzebne do przemysłowych zastosowań suszarniczych.

Przeponowe nagrzewnice powietrza procesowego

(od 464 do 3000 kW i 300°C)

Zasada: świeże powietrze jest zasysane do nagrzewnicy za pomocą wentylatora zewnętrznego. Powietrze to jest ogrzewane przez zetknięcie się z płomienicą oraz płomieniówkami drugiego ciągu, aby osiągnąć żądaną temperaturę.

Zastosowania: tam gdzie wymagana jest średnia i wysoka temperatura powietrza.

Przemysły: suszenie roślin, przetwórstwo żywności, ceramika, farmacja, rafinacja cukru, suszenie mleka, suszenie druku, utwardzanie laminatów, itd.

---

Nagrzewnice bezpośrednie powietrza procesowego

(od 174 do 11600 kW i 1200°C)

Zasada: w nagrzewnicach bezpośrednich paliwo jest mieszane z powietrzem procesowym, albo na zewnątrz lub wewnątrz głównego ciągu przepływu.

Zastosowania: średnie i duże przepływy powietrza oraz wysokie temperatury.

Przemysły: ceramika, drukowanie/powlekanie/laminowanie, przemysłowe materiały ścierne, utwardzanie materiałów kompozytowych, produkcja nawozów, produkcja cementu, utwardzanie laminatów, itd.

----

Nagrzewnice do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach

Firma BABCOCK WANSON oferuje kompletny asortyment rozwiązań dla ogrzewania powietrza zarówno w dużych jak i małych budynkach przemysłowych.

Nagrzewnice do ogrzewania powietrza opalane gazem lub cieczowe

Zasada:

Ogrzewanie dokonuje się poprzez recylkulację otaczającego powietrza w swobodnych, kierunkowych, wydmuchowych głowicach lub przez zastosowanie specjalnie zaprojektowanych przewodów dystrybucyjnych. Możliwe jest zastosowanie latem aparatury tylko z wentylatorem do cyrkulacji otaczającego powietrza.

Zakres przepływu powietrza:

- Nagrzewnice powietrza opalane gazem: od 1.000 do 8.750 m3/h

- Cieczowe nagrzewnice powietrza: od 900 do 12.550 m3/h

---

Aparaty i nagrzewnice do przygotowywania powietrza

Zasada: 

Powietrze przepuszczane przez stację centralną jest filtrowane, podgrzewane i rozprowadzane w budynku albo przez bezpośredni nadmuch, lub za pomocą sieci dystrybucyjnej przewodów klimatyzacyjnych.

Zakres przepływu powietrza: od 6.000 do 140.000 m3/h

---

Generatory goracego powietrza

Zasada:  Otaczające powietrze jest zasysane przez wymienniki ciepła jako wtórny przepływ i wydmuchiwane jako ciepłe powietrze do pomieszczenia, które ma być ogrzane, albo przez specjalne głowice wydmuchowe i kratki, lub przez sieć kanałów dystrybucyjnych, jeśli jest to wymagane dla ogrzewanego pomieszczenia.

Zakres przepływu powietrza: od 2.800 do 45.000 m3/h